Kalkulasjon

Hva koster prosjektet?

Vi beregner byggkostnader ved hjelp av ISY Calcus og Norsk Prisbok.

Norsk Prisbok er en oppdatert prisdatabase og inneholder bred og mangfoldig informasjon om kostnader for et byggeprosjekt. Boken følger med sine årlige utgivelser utviklingen i byggebransjen.

ISY Calcus benyttes til oppgaver som kalkyle, kostnadsstyrt prosjektutvikling, analyse av lønnsomhet og usikkerhet, vurdering av tomtekjøp etc.