Tilstandsvurdering

En tilstandsvurdering er et nyttig styringsverktøy for å kunne planlegge fremtidige vedlikeholdsoppgaver.

Tilstandsrapporten gir oppdragsgiver en kartlegging av eksisterende forhold, og en faglig vurdering av mulige tiltak. På basis av tilstandsvurderingen har vi egne fagfolk som kan bistå med taksering.