Miljø

Prosjektlederne våre vil se til at det gjennomføres miljøkartlegging og miljøsaneringsrapporter utarbeides.

Alle som bruker eller prosjekterer bruk av en vare som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer skal vurdere om det finnes alternative produkter/byggemetoder kan benyttes dersom ikke kvaliteten forringes eller det medfører vesentlig kostnadsøkning (substitusjonsplikten).

Gjenværende byggestøv er en av hovedårsakene til klager over tørr luft når bygg overtas. Våre fagfolk vil utøve bestemmelsene, slik de fremkommer i Rent, tørt bygg-håndboken fra Rådgivende ingeniørers forening.