Uavhengig kontroll

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hva skal kontrolleres?
I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
  • Fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger
  • Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.
I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det i tillegg uavhengig kontroll for følgende områder:
  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Geoteknikk
  • Brannsikkerhet