Ansvarlig prosjekterende (PRO)

Ansvarlig prosjekterende er ansvarlig for at bygge- og anleggstiltak blir prosjektert/planlagt i henhold til plan- og bygningsloven, forskrifter, arealplaner og/eller vedtekter. Prosjekteringen utføres av ett eller flere ansvarlige foretak.