Prosjektledelse

I startfasen vil prosjektlederen etablere prosjektorganisasjonen hvor roller og fullmakter er klart definert. Prosjektleder er drivkraften ved planlegging og organisering av aktivitetene i prosjektet, og våre fagfolk oppdateres jevnlig på lovverk og forskrifter som gjelder i bransjen.

Et av de viktigste suksesskriteriene er en effektiv kommunikasjon og informasjonsspredning i prosjektet.

I vårt kvalitetsstyringssystem har vi utviklet egne prosedyrer for prosjektledelse i tre faser:

  • Forberedende arbeid før oppstart av produksjon
  • Produksjon
  • Avslutning, overtakelse og garantioppfølging

  • I tillegg har vi konkrete rutiner for oppfølging av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).