Prosjektstyring

Våre egenutviklede rutiner er basert på 25 års erfaring i bransjen, og utgjør et nødvendig verktøy som gir våre fagfolk kontroll og styring gjennom hele byggesaken.

Våre fagfolk vil bistå med valg av entrepriseform, kontraktsutforming og veilede ift. regelverket om offentlig anskaffelse. Basert på kostnadsestimater og kalkyler vil vi ha kontroll på kostnadsstyring, fakturabehandling og sette opp byggeregnskapet. Gjennom hele byggeperioden vil vi ha oversikt over varsler om endringer og påse at krav behandles ift. kontraktsfestede frister. Våre fagfolk har solid praksis fra bransjen, og innehar ofte roller som SHA koordinator iht. Byggherreforskriften.