Overtagelse for PonCat - Berger

Totalentreprenør Betonmast Romerike AS overleverte prosjektet til avtalt tid til byggherre Berger Retail Park AS. Leietaker Pon Equipment og Pon Power går nå inn i en fase med montasje av produksjonsutstyr og flytting før byggene tas i bruk litt senere i høst.

Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS har hatt byggeledelse bygg samt KU-rollen i prosjektet.