Kranselag - Nye Solberg skole

15.juni 2017 ble det arrangert kranselag på Solberg skole.

Leder av plan-og byggekomiteen, Bjørn Leivestad, ønsket over 100 deltagere velkommen til markeringen. Det var godt oppmøte både fra byggherren, fra skolen og fra entreprenør.

Det ble servert lapskaus med flatbrød og marsipankake og kaffe. Serveringen ble satt stor pris på av store og små.

Nye Solberg skole ligger i Ås kommune og skal bli en to parallell skole fra 1-7 trinn. Totalt vil det gå ca 400 elever på skolen, fordelt over 7 387m2 inkludert flerbrukshall.

Den nye skolen skal være ferdig 22. januar 2018. Først etter påske 2018 vil elever og lærere ta skolen i bruk. Den gamle skolen skal rives og ett stort ute areal på 28 000 m2 skal være ferdigstilt til skolestart 2018.

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har prosjekt- og byggeledelsen samt SHA-KU rollen i utførelsesfasen.