Grunnsteinsnedleggelse Solberg skole - Ås kommune

Det ble gjennomført grunnsteinsnedleggelse på Solberg skole i Ås kommune 9.november 2016. Ordføreren var tilstede sammen med representanter fra Plan og byggekommiteen, prosjektavdelingen, kultur og oppvekst, rådmann, rektor på Solberg skole, fire elever fra elevrådet ved skolen, AMU, totalentreprenør AF Bygg Østfold med sine underentreprenører og L2 arkitekter.

Det var en fin markering med nedleggelse av grunnstein og hvor det ble holdt noen taler. Elevene la ned egne tegninger, tegninger av bygget og dagens aviser i skrinet. Etterpå var det bevertning med kaffe og kake.

Om skolen: Solberg skole er en ny 2-parallell barneskole som bygges for 392 elever pluss ansatte. Det bygges også en integrert flerbrukshall i skolen og det skal anlegges et utomhusanlegg med forskjellige aktiviteter også for nærmiljøet. Byggingen startet sommeren 2016. Skolebygget og deler av utomhusanlegget skal stå ferdig til bruk etter påske 2018. Da skal den gamle skolen som står på tomten rives, og resten av utomhusanlegget opparbeides for ferdigstillelse til skolestart i august 2018.

Thorvaldsen sin rolle i prosjektet: prosjektledelse, byggherreombud, SHA-KU