Grunnsteinsnedleggelse - Tanum kirkesenter

Det ble gjennomført grunnsteinsnedleggelse på Tanum kirkesenter i Bærum kommune 11. desember 2016. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, sokneprest Lars-Erik Espeland, representanter fra Bærum kommune, Bærum kommune eiendom og Kirkevergen var tilstede under nedleggelsen.

Sokneprest Lars-Erik Espeland ønsket velkommen og fortalte litt om historikken med mange års jobbing og venting for å få dette til. Nedleggelsen ble foretatt av leder for MIK-utvalget i Bærum kommune, Morten Skauge og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. I skrinet som ble satt ned var det aviser, myntsett 2016 fra Norges Bank, arkitekttegninger av nybygget, oversikt over nåværende menighetsråd og ansatte, minner fra den gamle kirkestuen, menighetsblad og salmebok.

Om kirkesenteret: Tanum menighet har i flere år hatt behov for å samle sine kontorplasser og møtesal i tillegg til at den gamle kirkestuen hadde dårlig med plass og lokalene måtte moderniseres. Den gamle kirkestuen er revet og det er nå under oppføring et flott kirkesenter som skal inneholde kontorer, møterom, møtesal og sakristi. Rivingen startet september 2016 og det forventes at det nye kirkesenteret skal stå ferdig oktober 2017.

Thorvaldsen sin rolle i prosjektet: Byggherreombud og SHA‐koordinator i

utførelsesfasen (KU).