Nyhetsarkiv

Paulus kirke

07.12.2017 13:04
Paulus kirke ligger på Birkelunden på Grünerløkka i Oslo. Kirken er tegnet av Henrik Bull og oppført i perioden 1892-1902 i tysk nygotisk stil. Kirken er Ca. 68 meter høy og er fundamentert på tømmerf...
Les mer

Elisabeth Aase kjøper Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS

20.10.2017 12:36
Vi i Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS gleder oss til å fusjonere sammen med Aase byggeadministrasjon AS. Vi ser frem til å bli en betydelig aktør innen PA-tjenester og kunne ha betydelig økt kapasitet ti...
Les mer

Kranselag - Nye Solberg skole

05.07.2017 09:52
15.juni 2017 ble det arrangert kranselag på Solberg skole. Leder av plan-og byggekomiteen, Bjørn Leivestad, ønsket over 100 deltagere velkommen til markeringen. Det var godt oppmøte både fra byggherre...
Les mer

Bjørnveien skole

27.01.2017 13:38
Undervisningsbygg Oslo KF er i gang med ny B3 skole med spesialavdeling på kommunens tomt Bjørnveien 109. Skolen prosjekteres for 630 ordinære elever, åtte plasser for multihandikappede og 16 plasser ...
Les mer

Grunnsteinsnedleggelse - Tanum kirkesenter

14.12.2016 15:16
Det ble gjennomført grunnsteinsnedleggelse på Tanum kirkesenter i Bærum kommune 11. desember 2016. Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland, sokneprest Lars-Erik Espeland, representanter fra Bærum kommune...
Les mer

Elveparken - Lørenskog

14.12.2016 14:00
Elveparken turvei går syd-nord langs Losbyelva fra Gamleveien (fv 352) til Elveveien og strekker seg over 1900meter. Det er etablert kryssende gang- og sykkelveier, 3 gang- og sykkelbroer, pullertbely...
Les mer

Vi trenger nye medarbeidere

09.12.2016 10:07
Vi har behov for flere medarbeidere ifb med stor oppdragsmengde og nylige inngåtte rammeavtaler med større oppdragsgivere.. Avdelingsleder for våre prosjektledere og byggeleder. Klikk her for mer info...
Les mer

Grunnsteinsnedleggelse Solberg skole - Ås kommune

16.11.2016 10:42
Det ble gjennomført grunnsteinsnedleggelse på Solberg skole i Ås kommune 9.november 2016. Ordføreren var tilstede sammen med representanter fra Plan og byggekommiteen, prosjektavdelingen, kultur og op...
Les mer

Overtagelse for PonCat - Berger

20.09.2016 12:34
Totalentreprenør Betonmast Romerike AS overleverte prosjektet til avtalt tid til byggherre Berger Retail Park AS. Leietaker Pon Equipment og Pon Power går nå inn i en fase med montasje av produksjonsu...
Les mer

Åpning av Vestmyra skole i Fauske

09.09.2016 08:58
Prosjektet omfatter et nytt skolebygg på 8.000 m2 og rehabilitering av 1.500 m2 av den eksisterende skolen. Byggherre: Fauske kommune Delovertagelse 2016, ferdigstillelse: 2017 Entreprise: Totalentrep...
Les mer

PonCAT Berger - Oslo Campus overlevert

09.09.2016 08:42
Totalentreprenør Betonmast Romerike AS overleverte prosjektet til avtalt tid til byggherre Berger Retail Park AS. Leietaker Pon Equipment og Pon Power går nå inn i en fase med montasje av produksjonsu...
Les mer

NY FORSTERKNING INN I SELSKAPET

25.08.2016 12:33
(Bilde fra venstre: Birte Aarø, Anne Karlsen og Marianne Thorvik)
Les mer

Overtagelse - Vestmyra skole - Fauske kommune

04.08.2016 08:50
Vestmyra barne- og ungdomsskole ble overtatt tirsdag den 02.08.2016 Prosjektet omfatter et nytt skolebygg på 8.000 m2 og rehabilitering av 1.500 m2 av den eksisterende skolen. Byggherre: Fauske kommun...
Les mer

Nye Munkerud Skole - Undervisningsbygg Oslo

15.07.2016 09:52
Eksisterende skole ble revet og det ble etablert ny 1-7 skole, bestående av tre bygg, for 840 elever. Den nye skolen ble bygget som passivhus. Bruttoareal på 9.170 m2. Tomtens nettoareal er 19.800 kvm...
Les mer

Nye Bråtejordet Barnehage i Skedsmo kommune

12.07.2016 15:24
Nye Bråtejordet barnehage stod ferdig sommeren 2016 og skal åpnes 1.august 2016. Den nye barnehagen består av 8 avdelinger, beregnet til ca 144 barn, med utomhus arealer. Bygget er oppført med 2 plan ...
Les mer

Rosenholm skole - Undervisningsbygg

13.06.2016 12:58
Rosenholm skole består av 17 frittstående bygg, deriblant gymbygg og administrasjonsbygg. I sommeren 2015 ble ny VA lagt mellom byggene og administrasjonsbygget revet. Nybygget hadde oppstart på bygge...
Les mer

Bjørnveien skole - Undervisningsbygg

13.06.2016 12:49
Totalentreprise i partnering
Les mer

Rustad skole - ÅS kommune

07.06.2016 14:41
Ås kommunestyre vedtok i mai 2016 forprosjektet for Rustad skole. Det er prosjektert et kompakt bygg i inntil 3 etasjer for å sikre gode oppholds- og utearealer for elevene. Forprosjektets estimerte p...
Les mer

Ny rammeavtale med Oslo kommune, Omsorgsbygg KF

17.03.2016 12:16
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS er tildelt rammeavtale innen prosjektadministrasjon med og rådgivning med Oslo kommune, Omsorgsbygg KF. Vi ser frem til spennende prosjekter og godt samarbeid med ny oppd...
Les mer

Ny rammeavtale med Oslo kommune, Undervisningsbygg

17.03.2016 11:21
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS er tildelt rammeavtale innen byggeledelse med Undervisningsbygg. Avtalen har en varighet på inntil fire år. Vi ser frem til spennende prosjekter og et godt samarbeid med ...
Les mer

Ny rammeavtale med Skedsmo kommune

16.03.2016 15:18
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS er tildelt rammeavtale innen prosjektadministrasjon med Skedsmo kommune. Avtalen har en varighet på inntil fire år. Vi ser frem til nye spennende prosjekter med tidligere...
Les mer

Fauske kommune - Vestmyra skole - skolen tar form.

05.02.2016 14:11
Del 1 av prosjektet Vestmyra barne- og ungdomsskole skal være klar for innflytting 21.6.2016. Del 2, utomhusanlegget, vil stå ferdig innen 15.08.2017. Prosjektet omfatter et nytt skolebygg på 8.000 m2...
Les mer

Nytt hovedkontor til Varner gruppen

01.02.2016 14:49
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har bistått Varner gruppen med byggeledelse i forbindelse med bygging av nytt hovedkontor på Nesøya i Asker. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise, utført av S...
Les mer

Nyansatt i Thorvaldsen

20.01.2016 09:43
Vi har gleden av å ønske Jon-Anders Lennertzen velkommen som prosjektleder i Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS. Jon-Anders har i perioden 2011 - 2014 arbeidet i Norconsult Informasjonssystemer AS som syst...
Les mer

Mønsåsfest på Vestmyra skole i Fauske

16.12.2015 14:17
Mandag 14.12.2015 ble det feiret tett bygg på nye Vestmyra skole i Fauske kommune. Entreprenør: Hent AS Areal: 7 600m2 nybygg Dato for ferdigstillelse: 11. juni 2016 - (Nybygg og deler av utomhus) Siv...
Les mer

Ny gangbro over Sagelva - Skedsmo kommune

14.12.2015 12:40
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har bistått Skedsmo kommune ifm kontrahering og gjennomføring av prosjektet «Ny bro over Sagelva». Den nye broen er etablert parallelt med byggingen av Slora flerbrukshal...
Les mer

Kjerulfsgate Bo- og aktivitetssenter - Skedsmo kommune

11.12.2015 09:18
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har bistått Skedsmo kommune med prosjektledelse i forbindelse med bygging av Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter i Lillestrøm. Vi har også hatt rollene som byggherreombu...
Les mer

Slora flerbrukshall - Skedsmo kommune

08.12.2015 16:00
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har bistått Skedsmo kommune med prosjektledelse i forbindelse med bygging av Slora flerbrukshall på Strømmen. Prosjektet er gjennomført som en totalentreprise, utført av ...
Les mer

Ny rammeavtale med Bærum Kommune

24.11.2015 15:13
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS ble i dag tildelt rammeavtale innen prosjekt- og byggeadministrasjon med Bærum kommune. Avtalen har en varighet inntil fire år. Vi ser frem til spennende prosjekter, og e...
Les mer

Skicrossbane i Tæruddalen – overlevert Skedsmo kommune

01.10.2015 09:36
Skedsmo kommune - Park og Idrett, har anlagt et flott flerbruksanlegg for barn og unge ved Tæruddalen skole. Den 1425 m lange banen er anlagt for langrenn vinterstid, mens den om sommeren kan brukes t...
Les mer

Åsgård skole paviljonger - Ås kommune

29.09.2015 12:46
Åsgård skole i Ås kommune er en barneskole som for tiden har 360 elever, og trenger mer plass, grunnet stor tilflytting til kommunen. Indus leier ut midlertidige Paviljonger til skolen. Siv.ing. Trond...
Les mer

Utvidelse av Bekkelaget renseanlegg

25.09.2015 14:23
I 2013 bevilget bystyret i Oslo 2,7 milliarder kr. til utvidelsen av renseanlegget på Bekkelaget. Dagens renseanlegg er nå sterkt overbelastet grunnet befolkningsveksten i Oslo. Hele anlegget bygges i...
Les mer

Forbefaringer og overtagelser - Rolfsbukta, for OBOS Fornebulandet AS

24.09.2015 10:16
I 3 uker har vår takstmann, og en av våre bygningsingeniører gjennomført forbefaringer og overtagelser på Rolfsbukta, Kanalbygg 3 og 4, for OBOS Fornebulandet AS.
Les mer

Nye Rustad skole - Ås kommune

22.09.2015 13:24
Ås kommune har besluttet at det skal bygges ny Rustad skole på eksisterende skoletomt. Hensikten med prosjektet er å utvide skolens kapasitet fra to-parallell til fire-parallell barneskole for ca. 840...
Les mer

Kranselag - Slora flerbrukshall - Skedsmo kommune

10.07.2015 10:08
Skedsmo kommune inviterte til kranselag 10. juni 2015. Skedsmo kommune med NCC Construction AS som utførende totalentreprenør, er godt i gang med bygging av ny flerbrukshall i Fjellhamarveien på Strøm...
Les mer

Kranselag - Sentralkjøkken - Drammen kommune

16.06.2015 13:02
Drammen Eiendom KF inviterte til kranselag 29. mai 2015. Drammen Eiendom KF bygger nytt sentralkjøkken med beliggenhet i Tømmerkrana 16 i Drammen. Sentralkjøkkenet bygges over 2 plan med produksjonsde...
Les mer

Kranselag - Munkerud skole - Undervisningsbygg Oslo

04.06.2015 09:49
Undervisningsbygg Oslo KF inviterte til kranselag på Munkerud skole 2. juni 2015. Skolen blir topp moderne og energivennlig i passivhusstandard. Skolebygget blir delt i tre hoveddeler, hovedbygget for...
Les mer

Ledige stillinger hos Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS

08.05.2015 13:36
Vi har behov for å styrke selskapet med en senior byggeleder og en senior prosjektleder samt 2 prosjektkontrollere til våre prosjekter i regionene Oslo/Follo/ Romerike. For mer informasjon, se jobb
Les mer

Ny rammeavtale med Ås kommune på prosjekt- og byggeledertjenester

27.04.2015 09:46
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS er valgt som rammeavtalepartner av Ås kommune. I konkurranse med 19 firma ble Siv.ing. Thorvaldsen AS tildelt avtalen som omfatter prosjekt- og byggeledelse. Vi ser frem ...
Les mer

Grefsen flerbrukshall og kultursal

24.04.2015 13:41
Grefsen flerbrukshall har et areal på 2.377 kvm og er plassert i tilknytning til ny kunstgressbane/idretts-område ved Grefsen skole. Hallen er bygget etter passivhusstandard og er av miljømessig høy k...
Les mer

Ekeberg skole flerbrukshall

24.04.2015 12:48
Siv. ing Trond Thorvaldsen AS ble engasjert av Undervisningsbygg Oslo KF som byggeleder og SHA-KU i forbindelse med bygging av ny flerbrukshall ved Ekeberg skole. Prosjektet ble gjennomført som en tot...
Les mer

PonCAT Campus - Berger

27.03.2015 15:10
Rimfeldt Eiendom AS gjennom selskapet Berger Retail Park as, bygger et nytt kombinasjonsbygg på Berger i Skedsmo. Leietaker skal være PonCAT. Kontrakten er en totalentreprise. Bygningsmassen er ca 20 ...
Les mer

NY RAMMEAVTALE MED KIRKELIG FELLESRÅD I OSLO OG GRAVFERDSETATEN

18.03.2015 08:55
Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS har inngått rammeavtale på byggeledertjenester med Kirkelig Fellesråd i Oslo og Gravferdsetaten. I konkurranse med 17 firma er vi en av 3 foretrukne partnere, og ser frem...
Les mer

Kontorbygg Nesøyveien 4 - 6

17.03.2015 15:09
Nytt hovedkontor til Varner Retail AS oppføres fra tre eksisterende bygningskropper til ett bygg på Slependen ved Nesøya. I tillegg oppføres nytt parkeringshus med fremtidig mulighet for påbygg av kon...
Les mer

Undervisningsbygg Oslo KF - Tokerud skole

19.02.2015 13:45
Nye Tokerud ungdomsskole oppføres i nordøstre del av Oslo, beliggende i bydel Stovner. Eksisterende skole ble revet i sommeren 2014. Skolens område avgrenses av boliger i nord og friområder i vest og ...
Les mer

Undervisningsbygg Oslo KF - Munkerud skole

19.02.2015 13:05
Den opprinnelige skolen på Munkerud er revet, og arbeidet med å reise et nytt skolebygg er i gang. Nybygget reises som passivhus, og det skal i tillegg etableres et eget geovarmeanlegg som sikrer bære...
Les mer

Hønefoss videregående skole

06.02.2015 12:22
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien. www.byggeindustrien.no
Les mer

Kranselag i Kjerulfsgate i Lillestrøm

05.02.2015 14:21
Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter er et nytt bygg som er under bygging for Skedsmo kommune. Det er et nybygg med ett bruttoareal på totalt 10 272 m2. Bo- og aktivitetssenteret omfatter 85 boenheter...
Les mer

Skattumlia terrasse - nytt boligprosjekt i Aurskog Høland

05.02.2015 12:57
Skattumlia Terrasse er et boligbygg under oppføring på Løken - 30 min øst for Lillestrøm, i Aurskog Høland kommune. Terrasseleilighetene får en landlig beliggenhet i gåavstand til Løken sentrum. Tilsa...
Les mer

H.C. Thauglands Trælastforretning AS - åpning av nytt trelastlager

21.01.2015 12:20
H.C. Thauglands Trælastforretning AS er en familieeid handelsbedrift/detaljist som i all hovedsak selger trelast og byggevarer til proff- og privatkunder. Thaugland gjennomførte offisiell åpning av si...
Les mer

Gardermoen Næringspark

12.12.2014 09:38
Næringsutviklingen på Gardermoen er inne i en ny spennende fase. Veiprosjektet inn til Gardermoen Næringspark, som utføres av Bergmoen, ble offisielt åpnet 2. desember 2014. Ordfører Harald Espelund f...
Les mer

Bråtejordet skole - Skedsmo kommune

25.11.2014 12:57
Bråtejordet skole ligger sentralt og landlig til på Strømmen. Tomta er på 19 mål, og den nye ungdomsskolen på 7.200 m2 er bygget på et tidligere landbruksareal, som kommunen har omregulert til bolig, ...
Les mer

Romerike Krisesenter

05.11.2014 13:26
Romerike Krisesenter IKS er et interkommunalt selskap som eies av 14 kommuner på Øvre og Nedre Romerike. Nye Romerike Krisesenter gjennomførte offisiell åpning 23. juni 2014. Eiere, styret, og ansatte...
Les mer

Allaktivitetshuset «Turbinen» - Fauske kommune

14.10.2014 13:23
Beskrivelse: Fauske kommune har besluttet å bygge «et hus for alle». Bygget skal bestå av tre volumer, hvorav ett utgjøres av det gamle rådhusbygget. Et todelt nybygg legger seg langs rådhusets vestfa...
Les mer

Vestmyra skole - Fauske kommune

14.10.2014 13:11
Beskrivelse: Kommunestyret i Fauske kommune har vedtatt bygging av ny Vestmyra skole. Den nye skolens totale bruttoareal vil bli 9300 m2 - av dette utgjør den eksisterende barneskolen 1750 m2. Barnesk...
Les mer

Valnesfjord skole - Fauske kommune

14.10.2014 12:58
Beskrivelse: Kommunestyret i Fauske kommune har vedtatt bygging av en ny skole med flerbrukshall. Planlagt ferdigstillelse for nye Valnesfjord skole og flerbrukshall er høsten 2017. Siv.ing. Trond Tho...
Les mer

Ny skatepark i Lørenskog kommune

02.10.2014 09:55
Nyanlagt, skatepark i Rådhusparken ved Kjenn, og Mailand skole. Street-skate anlegg, designet av Fritjof Krogvold i samarbeid med Landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim AS, og med påvirkninger og idee...
Les mer

Nye ansatte - avdelingsledere

24.09.2014 10:21
Jeg har gleden av å ønske Rune Scheele og Helge Svee velkommen inn i ledergruppen til Siv.ing Trond Thorvaldsen AS. De startet for fullt i selskapet fra hhv. 1. sept. og 1. okt. 2014, og får sitt hove...
Les mer

Nyansatt til Thorvaldsen

05.06.2014 12:38
Arnold Vinje Erichsen Arnold er nyutdannet fra Universitetet i Ås. Han har akkurat ferdigstilt en 5-årig masterutdannelse i Teknologi - Byggeteknikk og arkitektur. Arnold startet som Trainee hos Thorv...
Les mer

Byggeledelse Munkerud skole – rive- og totalentreprise

23.04.2014 12:16
Eksisterende skole skal rives og ny skole, 1.-7. trinn skal etableres. • Tre bygg, for 840 elever • Bruttoareal på 9 170 m2 • Tomtens nettoareal er 19 800 m2 • Totalentreprise • Bygges som passivhus
Les mer

Ekeberg fleridrettshall - Byggeledelse for Undervisningsbygg

23.04.2014 11:14
Siv. Ing. Trond Thorvaldsen AS er engasjert av Undervisningsbygg Oslo KF som byggeleder i forbindelse med ny fleridrettshall på Ekeberg skole. Fleridrettshallen vil stå ferdig til skolestart 2015. Pro...
Les mer

Grefsen fleridrettshall - Byggeledelse for Undervisningsbygg

23.04.2014 11:00
Siv.Ing. Trond Thorvaldsen AS er engasjert av Undervisningsbygg Oslo KF i forbindelse med ny fleridrettshall og samlings-/kultursal i Kapellveien 82, vis a vis Grefsen barneskole. Utomhusområdet oppar...
Les mer

Ny ungdomsskole på Bråtejordet – Skedsmo kommune

27.02.2014 13:58
Betonmast Romerike AS har kommet godt i gang med bygging av ny ungdomsskole på Bråtejordet i Skedsmo kommune. Skolen skal stå klart for elever og lærere til skolestart i august 2014. Skolen bygges for...
Les mer

Nye kontrakter! Byggeledelse for to fleridrettshaller for Undervisningsbygg Oslo KF

16.10.2013 16:30
Thorvaldsen skal ivareta byggeledelsen for begge prosjektene parallelt. Ekeberg og Grefsen fleridrettshall. Byggeledelsen omfatter også elektro og VVS sammen med våre samarbeidspartnere Bjørn Jørgense...
Les mer

Åpning av nye Husebyjordet bo- og omsorgssenter

16.10.2013 16:21
Husebyjordet bo- og omsorgssenter ligger på Skedsmokorset. Senteret er et nytt tilbud i kommunens hjemmetjeneste. Bygget består av 34 utleieleiligheter fordelt på to etasjer med hhv. avdeling for pers...
Les mer

Kranselag på Åskollen skole i Drammen

18.09.2013 14:03
Trio Entreprenører står for utbyggingen av et nytt skolebygg på tomten hvor Åskollen skole i dag er lokalisert. Skolebygget skal inneholde 12 klassesom med tilhørende grupperom, garderober og bibliote...
Les mer

Rekordstor energigevinst for utviklerne Aspelin Ramm Eiendom AS

23.08.2013 12:59
Sven Oftedals vei 10 ble bygget for Norsk Medisinaldepot (NMD) i 1973. Det fikk en påbygging med et automatlager på begynnelsen av 90-tallet, og var i bruk inntil NMD flyttet inn i nytt bygg på Alnabr...
Les mer

Siste justeringer før skolestart på Hammer skole

28.06.2013 14:15
I løpet av sommerferien skjer de siste justeringene før skolestart i august, hvor skolen skal ta imot ca 360 elever fra Lørenskog.
Les mer

Åpning av Svensedammen skole

07.05.2013 13:09
Thorvaldsen har hatt prosjektledelse i prosjektet for Drammen Eiendom KF på Konnerud. Prosjektet ble gjennomført som en totalentreprise som ble delt inn i to byggefaser: Fase1 Nytt tilbygg med heis, 5...
Les mer

Oslo Havnepromenade

29.04.2013 07:48
Oslo skal få en nesten 10 kilometer lang havnepromenade fra Frognerstranda i vest til Kongshavn i øst med varierte tilbud hele året, allment tilgjengelig hele døgnet og tilpasset alle brukergrupper. G...
Les mer

Ny skole på Bråtejordet

11.04.2013 08:53
Betonmast Romerike AS skal oppføre ny skole på Bråtejordet, som ligger mellom Strømmen og Skjetten, for Skedsmo kommune. Kontrakten er en totalentreprise med en verdi på 139 millionr kroner (eks. mva....
Les mer

Nytt P-hus i Drammen

05.02.2013 13:57
Et parkeringshus med fasader som symboliserer topografien i Drammens-marka. Drammen kommune var ambisiøse i sin mål-setting for det nye parkeringshuset i Drammen sentrum og arrangerte en konkurranse o...
Les mer

Totalentreprise for nye Hammer Skole – Passiv hus/bygg

14.01.2013 16:07
Tidligere skole har blitt revet unntatt gamle Skolen der kun sidefløyen har blitt revet. Midlertidige brakker er satt opp for elever. Ny skole og flerbrukshall bygges etter Passiv-hus standarden hvor ...
Les mer

Parallelloppdrag - Havnepromenade Oslo

14.01.2013 15:53
White og Rodeo Arkitekter med flere støttespillere har gått videre i konkurransen om parallelloppdrag av Havnepromenaden i Oslo. Prosjektet er en del av Fjordbyplanen som ble vedtatt 27.02.2012. Fjord...
Les mer

Ny videregående skole og forskningspark på Ullern!

09.01.2013 10:04
Illustrert av Dark Arkitekter AS Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark AS "OCCI" planlegger oppstart av byggeprosjektet av Ullern nye videregående skole og forskningspark våren 2013. Prosjektet vil bli ...
Les mer