Vi har behov for å styrke selskapets prosjektlederavdeling og søker ny avdelingsleder. Avdelingen består i dag av 9 prosjektledere med bred og lang erfaring.

Vi søker deg som trives med varierte arbeidsoppgaver, tar ansvar, er selvgående og er resultatorientert. Du setter deg raskt inn i nye oppgaver, skaffer deg nødvendig informasjon, og kommuniserer til ansatte, prosjektdeltakere og oppdragsgivere på en klar måte, både muntlig og skriftlig. Stillingen rapporterer til daglig leder.

Arbeidsoppgaver:
I tillegg til utøvende prosjektledelse blir ditt fokus på budsjett-, resultat- og personalansvar, samt påse at lover og forskrifter som gjelder for avdelingen blir ivaretatt:
• Lede og utvikle dagens avdeling
• Rekruttere nye medarbeidere
• Ansvar for avdelingens inntekter og kostnader
• Bygge og pleie bransjenettverk
• Representere selskapet
• Være en del av ledergruppen
Kompetansekrav:
• Byggherreforskriften
• Plan og bygningsloven
• TEK 10
• Passivhusstandard
• LCC - beregninger
• 3D - modellering/BIM
• Risikoanalyser
• Investeringsanalyser - modeller
• Budsjett og kalkyler
• God formuleringsevne skriftlig og muntlig, samt gode IT-kunnskaper
Utdannelse.
• Sivilingeniør, gjerne med tilleggsutdanning innen økonomi
• Høyere lederutdanning
Erfaring:
• Minimum 10 års erfaring
• Personalledelse
• Økonomi og resultatansvar
• Prosjektadministrasjon
Personlige egenskaper:
• Engasjert relasjonsbygger
• Motivator/driver
• Analytisk
• Strukturert og resultatbevisst
Betingelser:
• Markedstilpasset lønn med bonusmodeller
• Kollektiv pensjonsordning
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til daglig leder Arne Egge - mobiltelefon 900 48 295. Søknad og cv sendes epost@sivingtt.no
Søknadsfrist: 12.04.2016