Jennie Bakke
Daglig leder
Avdelingsleder - prosjektledere
Mobil: 406 31 013
Epost:jmb@sivingtt.no
 Grete H. Svoren
Prosjekt-byggeleder
Mobil: 901 41 313
Epost: ghs@sivingtt.no
 Øystein Wæhle
Prosjekt-byggeleder
Mobil: 971 33 338
Epost: oyw@sivingtt.no
 Jens Petter Fosdal
Prosjekt-byggeleder
Mobil: 941 71 780
Epost: jpf@sivingtt.no
 Leif Inglingstad
Prosjekt- byggeleder/ takstmann
Mobil: 920 27 232
Epost:lin@sivingtt.no Turid Marie Sundet
Stabsjef
Mobil: 932 66 648
Epost: tms@sivingtt.no
 Arne Egge
Prosjektdirektør
Mobil: 900 48 295
Epost: aeg@sivingtt.no
 Jørund Ragnhildstveit
Prosjektleder
Mobil: 932 61 296
Epost: jra@sivingtt.no
 Kjersti N. Gudmundsen
Prosjektleder
Mobil: 482 99 937
Epost: kno@sivingtt.no
 Wenche Ihlen
Prosjektkoordinator
Mobil: 918 75 646
Epost: wih@sivingtt.no
 Helge Svee
Avdelingsleder - byggeledere
Mobil: 928 51 397
Epost:hsv@sivingtt.no
 Lars Michelsen
Prosjektdirektør
Mobil: 901 50 911
Epost: lmi@sivingtt.no
 Tove Tangvik
Prosjektleder
Mobil: 905 73 387
Epost: tta@sivingtt.no
 Jon-Anders Lennertzen
Prosjektleder
Mobil: 484 41 042
Epost: jal@sivingtt.no
 Kaija Fürstenberg
Markeds- og prosjekt-
koordinator
Mobil: 408 51 774
Epost: kfu@sivingtt.no
 Aina S. Johnsen
Prosjektleder
Kvalitetsleder
Mobil: 959 97 951
Epost: asj@sivingtt.no
 Ståle Jenssen
Prosjektleder
Mobil: 902 34 897
Epost: sje@sivingtt.no
 Jonas Frigård
Prosjektleder
Mobil: 948 13 695
Epost: jfr@sivingtt.no
Steinar Larsen
Prosjekt-byggeleder
Mobil: 934 40 880
Epost: sla@sivingtt.no
 Lovise S. Schjerve
Prosjektkoordinator
Mobil: 412 10 949
Epost: lss@sivingtt.no